Regulaminy

Regulamin Obiektu

Teksty, obrazy, zdjęcia, oraz treść regulaminu są własnością Grzegorza Królikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tylickie Wzgórze i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Wszelkie kopiowanie ich bez zgody i wiedzy Tylickiego Wzgórza jest zabronione.

ZANIM DOKONASZ REZERWACJI ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM
Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług oraz pobytu Gości na terenie ośrodka Tylickie Wzgórze, Konfederatów Barskich 29A, 33-383 Tylicz, prowadzonego przez Grzegorza Królikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tylickie Wzgórze, na podstawie wpisu do CEIDG (zwanego dalej „Ośrodkiem”).
 2. Do nawiązania współpracy między Ośrodkiem a Gościem dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub opłat całkowitej. Ustaloną wpłatę należy wpłacić bezpośrednio w ośrodku, na podany rachunek bankowy lub przekazem na adres ośrodka, w ciągu 48 godzin (2 dni robocze) od momentu dokonania rezerwacji. Niedokonanie takiej wpłaty bez uprzedniego poinformowania o opóźnieniu, upoważnia Ośrodek do anulowania rezerwacji.
 3. Rezerwacji dokonywać można mailowa na adres info@tylickiewzgorze.pl, telefonicznie na numer +48 503 104 294 lub osobiście w ośrodku.
 4. Przy rezerwacji prosimy dokładnie przemyśleć datę i czas pobytu, ponieważ termin jest wiążący dla obu stron. W przypadku rezygnacji z przyjazdu w zarezerwowanym przez Państwa terminie zadatek nie podlega zwrotowi. Jeżeli natomiast wyjazd nastąpi wcześniej z przyczyn od nas niezależnych, należność za całość pobytu ustalona wcześniej i wpłacona w dniu przyjazdu nie ulega zmianie.
 5. Gość uprawniony jest raz do dokonania zmiany terminu pobytu, w terminie do 30 dni do momentu rozpoczęcia pobytu w Ośrodku, bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Zmiana w tym zakresie jest skuteczna, jeżeli ośrodek dysponuje wolnymi pokojami w tym okresie i zaakceptuje nowy termin pobytu a długość nowego pobytu nie będzie krótsza niż pierwotna.
 6. Zapłaty pozostałej części wynagrodzenia oraz należnej opłaty klimatycznej Gość zobowiązany jest dokonać w dniu przybycia do Ośrodka. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego równoznaczne jest z akceptacją regulaminu przez Gościa.
 7. W trakcie dokonywania rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Ośrodka. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 8. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, zaś kończy o godzinie 10:00 dnia następnego. Kwaterunek trwa do godziny 22:00. W razie nie poinformowania Ośrodka o opóźnionym przyjeździe najpóźniej do godziny 18:00 dnia przyjazdu, Ośrodek ma prawo do anulowania rezerwacji, w takim przypadku zadatek nie podlega zwrotowi.
 9. Reklamacje dotyczące wyposażenia lub komfortu pokoi prosimy zgłaszać najpóźniej dzień po przyjeździe do godziny 12.
 10. Gość powinien zawiadomić recepcję ośrodka o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 11. Ośrodek bezzwłocznie reaguje na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń w Ośrodku przez podjęcie czynności, mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.
 12. W wysokim sezonie letnim i zimowym tj. 19.12 – 20.03, 15.06 – 3.09 pobyt w Ośrodku wiąże się z koniecznością wykupu pakietu HB, tj. nocleg, śniadanie i obiadokolacja, zaś poza wskazanym sezonem Gość może skorzystać z posiłków w Ośrodku.
 13. Posiłki serwowane są w jadalni Ośrodka w przedziałach czasowych jak poniżej: śniadania od 08:00 do 9:30, obiadokolacje od 16:00 do 17:00.
 14. W Ośrodku nie przyjmujemy zwierząt.
 15. Dzieci do lat 18 muszą przebywać pod stałym nadzorem. Goście ponoszą również pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci do lat 18.
 16. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
 17. Podczas pobytu Gość nie może udostępniać pokoju osobom trzecim.
 18. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Palić można jedynie na zewnątrz w miejscach do tego celu wyznaczonych.
 19. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 07.00 dnia następnego za wyjątkiem imprez okolicznościowych ustalonych wcześniej z gospodarzami. Zachowanie Gościa i osób korzystających z naszych usług nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 20. Pokoje zabaw czynne są w godzinach 8-21:30
 21. Sala rekreacyjna czynna jest w godzinach posiłków oraz wieczorem do 22:00
 22. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałych z jego winy, jak również z winy odwiedzających go osób trzecich.
 23. Każdy Gość otrzymuje klucz (ten sam do pokoju, do wejścia głównego oraz do schowka). Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia opłaty za wymianę wkładki.
 24. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna oraz drzwi na klucz.
 25. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
 26. Do korzystania dla Gości udostępniony jest parking znajdujący przed Ośrodkiem. Parking jest bezpłatny, ogrodzony, jednakże samochody pozostawione na parkingu nie są strzeżone. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone na pojazdach przez osoby trzecie.
 27. Ośrodek nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym, przeznaczonym do tego miejscu. Szkody powinny być zgłaszane gospodarzowi.
 28. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zabrania się:
  – używania w pokojach grzałek elektrycznych, żelazek elektrycznych, mikserów, kuchenek mikrofalowych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Ośrodka. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji, i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia z Ośrodka można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.
 29. Ośrodek zobowiązany jest:
  – zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących Ośrodka,
  – zapewnić odświeżanie pokoju i wykonywanie napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy  Gość wyrazi takie życzenie,
  – zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu Gościa,
  zachować politykę prywatności danych osobowych Gości według wytycznych RODO. Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez Tylickie Wzgórze znajdziesz tutaj: rodo-polityka-prywatnosci
 30. Na życzenie Gościa Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

– standardowy serwis odświeżania pokoju (odkurzanie, opróżnianie koszy na śmieci),

– wymianę pościeli i ręczników co 7 dni podczas pobytu,

– przechowanie bagażu w dniu wyjazdu Gościa,
– udzielanie wszelkich, niezbędnych informacji.

31. Na życzenie Gościa Ośrodek świadczy odpłatnie następujące usługi:

– przygotowywanie dodatkowych posiłków (drugie śniadanie, kolacja);

– wymianę pościeli i ręczników w każdej chwili podczas pobytu,

– całościowe sprzątanie pokoju.

 1. Cennik dodatkowych usług znajduje się w recepcji.
 2. Rezerwację dodatkowych usług proszę zgłaszać w recepcji.
 3. Rzeczy pozostawione przez Gości w Ośrodku będą w razie takiego życzenia odsyłane na adres Gościa, na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji rzeczy przechowywane są przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.
 4. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb gospodarzy.
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka www.ugrzegorza.pl oraz w recepcji Ośrodka.

                                                                                                                                                                      Życzymy Państwu miłego pobytu!

Regulamin Spa & Wellness

 1. Korzystanie ze Strefy Spa & Wellness Pensjonatu Tylickie Wzgórze & Spa*** jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Użytkownicy Strefy Spa & Wellness zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Na Strefę Spa mieszczącą się w pensjonacie Tylickie Wzgórze składają się rekreacyjny basen wewnętrzny o wymiarach  15m x 4,5m i o głębokości maksymalnej 1,18m, brodzik dla dzieci o wymiarach 3,5m x 2,3m i głębokości 0,3m, jacuzzi, sauna fińska, łaźnia parowa oraz szatnie. Strefa Wellness to siłownia, gabinet masażu, grota solna z elementami tężni, salka animacyjna, Strefa wypoczynkowa z bilardem. Dodatkowe zasady korzystania z poszczególnych Stref Spa & Wellness określają odrębne regulaminy dostępne przy wejściu do poszczególnych Stref.
 1. Strefa Spa & Wellness jest czynna codziennie w godzinach od 10:00 do 21:00. Strefa Basenowa jest czynna codziennie w godz. od 10:00 do 21:00 (od 10:00 do 20:00 Strefa Basenowa jest otwarta dla wszystkich, od 20:00 do 21:00 wyłącznie dla osób dorosłych) z wyłączeniem godzin, w których odbywają się zajęcia aqua fitness prowadzone zgodnie z grafikiem dostępnym w recepcji pensjonatu.

Strefa Saun jest czynna codziennie w godz. od 18:30 do 20:30

Siłownia jest czynna codziennie w godz. od 8:00 do 20:30

Grota Solna jest czynna codziennie w godz. od 8:00 do 20:30

Strefa relaksu z bilardem jest czynna codziennie od 10:00 do 21:00 (bile i kije do pobrania wyłącznie przez dorosłych w recepcji)

 1. Strefa Spa & Wellness jest monitorowana. Zapisy z rejestratora są zabezpieczone zgodnie z ustawą RODO.
 2. Strefa Spa & Wellness przeznaczona jest dla osób, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w tej Strefie.
 3. Osoby z problemami zdrowotnymi lub o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne) korzystają ze Strefy Spa & Wellness ze szczególną ostrożnością, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub na własną odpowiedzialność.
 1. Osoby korzystające ze Strefy Spa & Wellness deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do przebywania w tej Strefie i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 2. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić Strefę Spa & Wellness.
 3. Basen wraz z pozostałymi Strefami Spa & Wellness nie jest strzeżony przez ratownika. Korzystanie ze Strefy Spa & Wellness odbywa się na własną odpowiedzialność użytkowników.
 4. Dzieci do lat 16 mogą korzystać ze Spa & Wellness wyłącznie pod nadzorem rodziców, osób pełnoletnich lub opiekunów prawnych. Osoby powyżej 16 roku życia i poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze Strefy Spa za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, na ich odpowiedzialność. Na prośbę obsługi, Gość ma obowiązek okazać dokument potwierdzający swój wiek.
 5. Osoby niepełnosprawne oraz ze schorzeniami wymagającymi opieki mogą przebywać w Spa & Wellness wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.
 6. Przy korzystaniu z pomieszczeń Strefy Spa & Wellness należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracowników Pensjonatu.
 7. Wszelkich regulacji urządzeń Strefy Spa & Wellness może dokonywać tylko pracownik Pensjonatu. 
 8. Użytkowników Strefy Spa & Wellness obowiązuje się do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia. 
 9. W Strefie Spa & Wellness obowiązuje zachowanie spokoju i ciszy, w szczególności użytkownicy zobowiązani są do respektowania prawa do relaksu innych użytkowników tej Strefy.
 10. Po całej Strefie Spa prosimy poruszać się w klapkach zapewniających bezpieczeństwo i higienę. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren Strefy Spa w okryciu wierzchnim i w butach.
 11. W Strefie Spa obowiązuje strój kąpielowy z tym, że dzieci do lat trzech obowiązuje pieluszka wodoodporna, a starsze dzieci strój kąpielowy. Przed wejściem do Strefy Spa Goście zobowiązani są skorzystać z szatni.
 12. O zgubieniu lub zniszczeniu kluczyka do szafki basenowej prosimy poinformować pracownika recepcji pensjonatu.
 13. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do Strefy Spa staranne umycie się pod natryskiem.
 14. 20. Do Strefy Spa zabrania się wstępu osobom:

– których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków,

– ze schorzeniami dermatologicznymi,

– opatrunkami lub plastrami na ciele,

– których zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia,

– których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm i zasad higieny osobistej,

– chorych na choroby zakaźne,

– dzieci do lat trzech bez pieluszek wodoodpornych.

21. Zabrania się pozostawiania dzieci nieumiejących pływać bez nadzoru w niecce basenowej.

22. Dzieci oraz dorośli niekontrolujący potrzeb fizjologicznych mogą przebywać w wodzie tylko w specjalnych pieluchomajtkach. Osoba, która zanieczyściła Basen lub Strefę Spa będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie oraz doprowadzenia jej do temperatury sprzed wydarzenia. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice lub opiekun prawny.

23. Korzystającym ze Strefy Spa nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających w szczególności:

– wchodzić do wody gdy pracownik pensjonatu poinformuje o zakazie wejścia do wody,

– biegać po plaży wokół niecki basenowej,

– biegać w przebieralniach i pod prysznicami oraz w saunach,

– skakać do wody z brzegu basenu,

– wspinać się po ścianach basenu,

– wychlapywać wody z basenu,

– popychać, wrzucać do wody, zanurzać pod wodę innych użytkowników,

– wnosić szklanych opakowań, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

– wrzucać naczyń, jedzenia oraz innych przedmiotów do wody,

– palić papierosów, e-papierosów,

– spożywać alkoholu,

– spożywać posiłków na terenie całej Strefy Spa,

– niszczyć urządzeń, sprzętu, dekoracji i roślin oraz zaśmiecać i brudzić Strefę Spa,

– zanieczyszczać, wylewać wodę,

– manipulować przy przyciskach i pokrętłach,

– hałasować,

– wprowadzać zwierząt.

24. Zabrania się demontowania sprzętu i wyposażenia, przemieszczania go poza miejsce pierwotnej instalacji, używania go do innych celów niż wynikające z właściwości użytkowych.

25. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania ze Strefy Spa & Wellnes w tym wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń odpowiedzialność ponosi użytkownik, który dopuścił się wyrządzenia szkody, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny – zgodnie z przepisami prawa. Za zanieczyszczenie i/lub zgubienie elementów wyposażenia, obowiązuje odpłatność 100% wartości szkody.

26. W przypadku grup zorganizowanych odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników ponosi opiekun grupy.

27. Nie należy przynosić na Strefę Spa & Wellness żadnych cennych przedmiotów i kosztowności.

28. Właściciele Pensjonatu nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione lub zgubione na terenie Strefy Spa & Wellness.

29. Pensjonat Tylickie Wzgórze & Spa*** nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz uszkodzenia ciała, które wynikają z naruszenia regulaminu.

30. Obsługa pensjonatu zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia Strefy Spa & Wellness oraz czasowego ograniczenia liczby osób tam przebywających. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani przed skorzystaniem ze Spa & Wellness.

31. Wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania Strefy Spa & Wellness należy zgłaszać do recepcji.

32. Każdy kto zauważy jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia i życia zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pracownika pensjonatu, a w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy i wezwać odpowiednie służby, dzwoniąc pod nr 112.

Korzystanie ze Strefy Spa & Wellness jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego regulaminu.

Regulamin Strefy Saun

 1. Korzystanie ze Strefy Saun Pensjonatu Tylickie Wzgórze & Spa*** jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Użytkownicy Saun zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Strefa Saun Pensjonatu Tylickie Wzgórze & Spa*** czynna jest codziennie od 18:30 do 20:30.
 3. Strefa Saun przeznaczona jest dla osób, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z tej strefy. Osoby z problemami zdrowotnymi przed wejściem do Sauny powinny skonsultować się z lekarzem.
 4. Osoby przebywające w Strefie Saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. 
 5. W Saunach mogą przebywać tylko osoby odbywające seans.
 6. Do Saun obowiązuje zakaz wstępu dzieciom poniżej 14 roku życia bez opieki rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby powyżej 14 roku życia i poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze Strefy Saun za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Na prośbę obsługi, Gość ma obowiązek okazać dokument potwierdzający swój wiek.
 7. Właściciele Pensjonatu nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione lub zgubione na terenie Strefy Saun.
 8. Przy korzystaniu z pomieszczeń Strefy Saun należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracowników Pensjonatu.
 9. Wszelkich regulacji urządzeń Saun, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik Pensjonatu. 
 10. Użytkowników Strefy Saun zobowiązuje się do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia. 
 11. Przed wejściem do Strefy Saun należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń. 
 12. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia. 
 13. W Saunach nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych. 
 14. Dopuszczalnymi okryciami w Saunach są ręczniki kąpielowe.
 15. W czasie korzystania z Saun należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę. 
 16. Na teren Strefy Saun zabrania się: 

– wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,

– wykonywania zabiegów kosmetycznych,

– biegania, hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów, 

– wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych, 

– wnoszenia napojów alkoholowych,

– nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,

– palenia tytoniu, e-papierosów,

– niszczenia i uszkadzania wyposażenia. 

 1. Nie zaleca się korzystania z Saun osobom: 

– bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym, 

– osobom z chorobami krążenia, 

– osobom chorującym na cukrzycę, 

– osobom nietrzeźwym, 

– kobietom ciężarnym,

– kobietom w czasie menstruacji. 

 1. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić pomieszczenie. 
 2. Po zakończeniu korzystania z Saun, podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła. 
 3. Po pobycie w Saunach kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego. 
 4. Osoby korzystające ze Strefy Saun będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia / szkody na terenie Strefy Saun, zgodnie z przepisami prawa.
 5. Obsługa Pensjonatu zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia Strefy Saun oraz czasowego ograniczenia liczby osób tam przebywających. O zmianach użytkownicy zostaną

poinformowani przed skorzystaniem z tej Strefy.

 1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią pracownicy Tylickiego Wzgórza & Spa***. Osoby korzystające ze Strefy Saun są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania ich zaleceń.
 2. Obsługa Pensjonatu ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy Regulamin lub przepisy prawa.
 3. Wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania Strefy Saun należy zgłaszać do recepcji. Korzystanie ze Strefy Saun jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego Regulaminu.
 4. Każdy kto zauważy jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia i życia zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pracownika pensjonatu, a w razie potrzeby udzielić pierwszej

pomocy i wezwać odpowiednie służby, dzwoniąc pod nr 112

Regulamin korzystania z Sauny Fińskiej Pensjonatu Tylickie Wzgórze & Spa***

 1. Sauna Fińska jest integralną częścią Strefy Spa Pensjonatu Tylickie Wzgórze & Spa*** i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Strefy Saun, Spa & Wellness oraz niniejszy Regulamin.
 2. Dopuszczalnymi okryciami w Saunie są ręczniki kąpielowe. 
 3. Przed wejściem do Sauny należy umyć ciało pod prysznicem i wytrzeć się do sucha. 
 4. W Saunie Fińskiej należy używać ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami Sauny. 
 5. W Saunie może przebywać jednocześnie max. 7 osób. 
 6. W czasie przebywania w Saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami. 
 7. Z Sauny Fińskiej NIE MOGĄ korzystać: 

– osoby cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości skórne i inne choroby zgodnie z przeciwwskazaniami lekarza (przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolność nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, choroby tarczycy, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne np. ból zęba)

– kobiety w ciąży,

– osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 1. Z Sauny Fińskiej MOGĄ korzystać: 

– osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z niej. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z Sauny, należy

skonsultować się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania w Saunie Fińskiej pracownicy oraz właściciele Pensjonatu nie ponoszą odpowiedzialności. 

– osoby powyżej 18 roku życia, dzieci poniżej 14 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby powyżej 14 roku życia i poniżej 18 roku życia mogą korzystać z Sauny Fińskiej za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

 1. Dopuszczalna – ze względów bezpieczeństwa – temperatura dla ciała w Saunie Fińskiej, to 90°-95°C. 
 2. Dwukrotne wejście do Sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia. 
 3. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu. 
 4. Zabrania się polewania pieca wodą lub jakimkolwiek innym środkiem chemicznym, a jedyną osobą mogącą polewać wodą piec jest pracownik pensjonatu. 
 5. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić Saunę Fińską.
 6. Po każdorazowym wyjściu z Sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem, dobierając odpowiednią dla siebie temperaturę wody. W przerwie i po zakończeniu pobytu w Saunie

wskazany jest wypoczynek oraz uzupełnienie poziomu wody w organizmie. 

Korzystanie z Sauny Fińskiej jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego regulaminu.

Regulamin korzystania z Łaźni Parowej Pensjonatu Tylickie Wzgórze & Spa***

 1. Łaźnia Parowa jest integralną częścią Strefy Spa Pensjonatu Tylickie Wzgórze & Spa*** i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Strefy Saun i Spa & Wellness oraz niniejszy Regulamin.
 2. Dopuszczalnymi okryciami w Łaźni są ręczniki kąpielowe.
 3. Przed wejściem do Łaźni Parowej należy umyć ciało pod prysznicem i wytrzeć się do sucha. 
 4. W Łaźni Parowej należy używać ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią siedziska oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami Łaźni. Siadając

zachować ostrożność z uwagi na dysze wypuszczające parę.

 1. W Łaźni Parowej może przebywać jednocześnie max. 6 osób. 
 2. W czasie przebywania w Łaźni Parowej nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami. 
 3. Z Łaźni Parowej NIE MOGĄ korzystać:

– osoby cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości skórne i inne choroby zgodnie z przeciwwskazaniami lekarza (przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolność nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, choroby tarczycy, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne np. ból zęba)

– kobiety w ciąży,

– osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

 1. Z Łaźni Parowej MOGĄ korzystać osoby:

– osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z niej. W razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalającego na korzystanie z Łaźni Parowej, należy skonsultować się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania w Łaźni Parowej pracownicy oraz właściciele Pensjonatu nie ponoszą odpowiedzialności. 

– osoby powyżej 18 roku życia, dzieci poniżej 14 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby powyżej 14 roku życia i poniżej 18 roku życia mogą korzystać z Łaźni Parowej za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

 1. Dopuszczalna – ze względów bezpieczeństwa – temperatura dla ciała w Łaźni Parowej, to 40°-45°C. 
 2. Wejście do Łaźni na około 20 min. jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia.
 3. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić Łaźnię Parową.
 4. Po każdorazowym wyjściu z Łaźni należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem, dobierając odpowiednią dla siebie temperaturę wody. W przerwie i po zakończeniu pobytu w Łaźni Parowej wskazany jest wypoczynek oraz uzupełnienie poziomu wody w organizmie.
  Korzystanie z Łaźni Parowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego regulaminu.

Regulamin Siłowni

Siłownia jest integralną częścią Strefy Spa & Wellness Pensjonatu Tylickie Wzgórze & Spa*** i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Strefy Spa & Wellness oraz niniejszy Regulamin.

 1. Korzystanie z Siłowni Pensjonatu Tylickie Wzgórze & Spa*** jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Użytkownicy Siłowni zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Siłownia Pensjonatu Tylickie Wzgórze & Spa*** czynna jest codziennie od 8:00 do 20:30.
 3. Klucz do siłowni znajduje się w recepcji.
 4. Sala Siłowni jest monitorowana. Zapisy z rejestratora są zabezpieczone zgodnie z ustawą RODO.
 5. Siłownia przeznaczona jest dla osób, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 6. Osoby przebywające na Siłowni deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do wykonywania ćwiczeń i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 7. Na Siłowni mogą przebywać tylko osoby ćwiczące.
 8. Na Siłowni obowiązuje zakaz wstępu dzieciom poniżej 16 roku życia. Osoby powyżej 16 roku życia i poniżej 18 roku życia mogą korzystać z Siłowni za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Na prośbę obsługi, Gość ma obowiązek okazać dokument potwierdzający swój wiek.
 9. Wejście na Siłownię możliwe jest wyłącznie w odpowiednim i kompletnym stroju sportowym oraz czystym (zmienionym) obuwiu sportowym.
 10. Obsługa Pensjonatu ma prawo odmówić wstępu na Siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.
 11. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń. Sprzęt należy zdezynfekować po jego użyciu.
 12. Właściciele Pensjonatu nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione lub zgubione na terenie Siłowni.
 13. Przy korzystaniu z pomieszczeń Siłowni należy bezwzględnie stosować się do instrukcji obsługi danego urządzenia, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracowników Pensjonatu. Wszystkie urządzenia Siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 14. Zabraniasiędemontowaniasprzętuiwyposażenia,przemieszczaniagopozamiejscepierwotnejinstalacji,używaniagodoinnychcelówniżwynikające z właściwości użytkowych.
 15. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takim obciążeniem, nad którym są w stanie sami zapanować.
 16. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać wyłącznie przy asekuracji drugiej osoby.
 17. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki, celem uniknięcia kontuzji.
 18. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
 19. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać obsłudze Pensjonatu.
 20. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 21. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko. Na terenie Siłowni zabrania się:
  – biegania i hałasowania,
  – wnoszenia naczyń, jedzenia i własnego sprzętu do ćwiczeń,
  – wnoszenia napojów alkoholowych,
  – nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, – palenia tytoniu, e-papierosów,
  – niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 22. Osoby korzystające z Siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia.
 23. Osoby korzystające z Siłowni będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/ szkody na jej terenie, zgodnie z przepisami prawa.
 24. Obsługa Pensjonatu zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia Siłowni oraz czasowego ograniczenia liczby osób z niej korzystających. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani przed skorzystaniem z Siłowni.
 25. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią pracownicy Tylickiego Wzgórza & Spa***. Osoby korzystające z Siłowni są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania ich zaleceń.
 26. Obsługa Pensjonatu ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa.
 27. Wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania Siłowni należy zgłaszać do recepcji.
 28. Każdy kto zauważy jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia i życia zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pracownika pensjonatu, a w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy i wezwać odpowiednie służby, dzwoniąc pod nr 112. Korzystanie z Siłowni jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego regulaminu.

Regulamin Groty Solnej

Grota Solna jest integralną częścią Strefy Spa & Wellness Pensjonatu Tylickie Wzgórze & Spa*** i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Strefy Spa & Wellness oraz niniejszy Regulamin.

 1. Korzystanie z Groty Solnej Pensjonatu Tylickie Wzgórze & Spa*** jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Użytkownicy tej strefy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Grota Solna Pensjonatu Tylickie Wzgórze& Spa*** czynna jest codziennie od 8:00 do 20:30
 3. Klucz do Groty Solnej znajduje się w recepcji.
 4. Grota Solna przeznaczona jest dla osób, które nie mają żadnych przeciwwskazań natury zdrowotnej do odbycia seansu. Osoby z problemami zdrowotnymi przed wejściem do Groty powinny skonsultować się z lekarzem.
 5. Osoby przebywające w Grocie Solnej deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 6. W Grocie Solnej mogą przebywać tylko osoby odbywające seans.
 7. Do Groty Solnej obowiązuje zakaz wstępu dzieciom poniżej 16 roku życia bez opieki rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby powyżej 16 roku życia i poniżej 18 roku życia mogą korzystać z Groty Solnej za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Na prośbę obsługi, Gość ma obowiązek okazać dokument potwierdzający swój wiek.
 8. Właściciele Pensjonatu nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione lub zgubione na terenie Groty Solnej.
 9. Przy korzystaniu z pomieszczeń Groty należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracowników Pensjonatu.
 10. Wszelkich regulacji urządzeń Groty Solnej, w szczególności regulacji oświetlenia i strumienia solanki może dokonywać tylko pracownik Pensjonatu.
 11. Zabrania się demontowania sprzętu i wyposażenia, przemieszczania go poza miejsce pierwotnej instalacji, używania go do innych celów niż wynikające z właściwości użytkowych.
 12. Zobowiązuje się użytkowników Groty Solnej do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 13. Planując wejście do Groty nie należy jeść obfitego posiłku przynajmniej 2h przed seansem.
 14. Jednorazowy pobyt w Grocie Solnej powinien trwać 45-50 minut, może być powtarzany w zależności od upodobań.
 15. Zalecany jest wygodny i ciepły strój.
 16. Nie zaleca się używania zbyt intensywnych kosmetyków przed wejściem do Groty Solnej np. perfum i dezodorantów.
 17. Do Groty Solnej należy wchodzić w czystym obuwiu lub klapkach.
 18. Po wejściu do Groty należy ułożyć się na leżaku, rozluźnić i poddać działaniu mikroklimatu oraz muzyki relaksacyjnej.
 19. W czasie korzystania z Groty należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę. Na terenie Groty Solnej zabrania się: – biegania, hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
  – wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  – wnoszenia napojów alkoholowych,
  – nieobyczajne zachowanie, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, – palenia tytoniu, e-papierosów,
  – niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
  – dotykania ścian oraz solnych i brzozowych elementów wystroju wnętrza, – wynoszenia okruchów soli z Groty Solnej.
 20. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić Grotę Solną.
 21. OsobykorzystającezGrotybędąponosićodpowiedzialnośćfinansowązawszelkiewyrządzoneprzezsiebiezniszczenia/szkodynajejterenie, zgodnie z przepisami prawa.
 22. Obsługa Pensjonatu zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia Groty oraz czasowego ograniczenia liczby osób z niej korzystających. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani przed skorzystaniem z Groty.
 23. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią pracownicy Tylickiego Wzgórza & Spa***. Osoby korzystające z Groty Solnej są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania ich zaleceń.
 24. Obsługa Pensjonatu ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa.
 25. Wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania Groty Solnej należy zgłaszać do recepcji Pensjonatu.
 26. Każdy kto zauważy jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia i życia zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pracownika pensjonatu, a w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy i wezwać odpowiednie służby, dzwoniąc pod nr 112. Korzystanie z Groty jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego regulaminu.