Wycieczki zagraniczne

Są to propozycje wycieczek wyjazdowych, które można realizować we własnym zakresie, albo za pośrednictwem biura BT Jaworzyna z Krynicy – wtedy wycieczka jest pełniejsza gdyż jest prowadzona przez doświadczonego oraz profesjonalnie przygotowanego w tym celu przewodnika. Opisy wycieczek pochodzą ze strony biura.

SŁOWACJA

Słowacja Popradzki Staw

W programie: Przejście piesze trasą z Szczyrbskiego Jeziora do Popradzkiego Stawu – symboliczny cmentarz pod Osterwą, zejście do autokaru. Czas przejścia pieszego 3 godziny. Obowiązuje turystyczne obuwie!!!

POPRADZKI STAW

Popradzki Staw (Popradzkie Pleso) otoczony limbami i świerkami, leży na wysokości 1494 m npm. W jego zielonych wodach odbijają się ściany osterwy. Hotel górski znany jako Chata Popradzkie Pleso albo Chata Kapitana Moravku został nazwany tak na cześć partyzanta walczącego w czasach II Wojny Światowej. Budynek jest jednym z ładniejszych schronisk w słowackich Tatrach.

SYMBOLICZNY CMENTARZ OFIAR TATR

Słowo „symboliczny” oznacza, że nie ma tu grobów lecz tylko tabliczki upamiętniające tych, którzy nie powrócili z gór. Odnajdziemy tu nazwiska kompozytora Mieczysława Karłowicza, legendarnego przewodnika i ratownika Klimka Bachledę, poetów taterników, Jana Długosza i Wiesława Stanisławskiego, pilotów i ratowników TOPR-u, którzy zginęli w katastrofie śmigłowca podczas akcji ratowniczej w Dolinie Olczyskiej w sierpniu 1994 oraz wielu innych turystów, taterników i ratowników.

Upamiętnieni zostali także Ci, którzy zginęli w innych górach, ale związani byli z Tatrami m.in. Jerzy Kukuczka i Wawrzyniec Żuławski. Motto cmentarza brzmi: „Martwym na pamiątkę, żywym ku przestrodze”. Poświęcając swą myśl tym, co odeszli możemy kontemplować tajemnicę i sens górskiej śmierci.

Słowacja – Bardejów

W programie: Bardejów – miasto, spacer po zabytkowym Rynku w Bardejowie, zwiedzanie gotyckiego Kościoła św. Idziego (wewnątrz) , czas wolny ok. 1,5 godz.

Pierwsza wzmianka o Bardejowie pochodzi z 1241 r. W 1247 r. w osadzie Terra Bartfa był już klasztor Cystersów i kościół św. Idziego, a w 1376 r. przyznano jej przywileje wolnego miasta królewskiego. W tym czasie, dzięki położeniu przy szlakach czarnomorskich, miasto stało się jednym z najpotężniejszych ośrodków Górnych Węgier. Szczyt potęgi Bardejowa, zwanego wtedy Bártfa lub Bartfeld, przypada na XV stulecie, kiedy królowie, również polscy, udzielali mu licznych przywilejów, a w mieście kwitł handel i rzemiosło. Bogactwo i stabilizacja zaowocowały wielkimi inwestycjami budowlanymi, do których należał kościół parafialny św. Idziego, ratusz, gimnazjum humanistyczne, a także rozbudowa murów miejskich w solidny system fortyfikacji, bodaj najdoskonalszy na obszarze Górnych Węgier.

Większość zabytków skupia się wokół rynku (Radničné námestie), w obrębie dawnych murów miejskich. Główny plac okalają kolorowe kamieniczki z czerwonymi spadzistymi dachami, pośrodku stoi ratusz, a na północnym krańcu monumentalny gotycki kościół. Większość kamieniczek ma gotycki rodowód, ale ich fasady noszą znamiona renesansu, baroku i klasycyzmu. Spacerując wokół rynku, warto zwrócić uwagę na liczne zachowane detale: gotyckie portale i sklepienia w sieniach, renesansowe obramienia okien, podcienia, malowidła na fasadach i barokowe stiuki. Do wielu kamienic można wejść, gdyż urządzono w nich sklepy, galerie i kafejki.

Najważniejszym zabytkiem rynku w Bardejowie (Bardejov), wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO, jest parafialny Kościół Św. Idziego, (Sv. Egidia), znajdujący się w jego północnej części. Jego budowę rozpoczęto na początku XV wieku, w miejscu klasztoru cystersów. Świątynia otrzymała kształt wspaniałej trzynawowej bazyliki gotyckiej. Budowa kościoła została zakończona zasklepieniem głównej nawy w latach 1513 – 1518. Architektura o prostych kształtach skrywa mnóstwo cennych szczegółów i dzieł artystycznych. W zespole 11 późnogotyckich ołtarzy skrzydłowych, zbudowanych w latach 1460 – 1520, za najcenniejszy uważa się boczny ołtarz Narodzenia Pańskiego, powstały w otoczeniu krakowskiego warsztatu W. Stwosza. Rzeźba Tronu Łaski na przedzie ołtarza Św. Barbary, wykonana prawdopodobnie w warsztacie Mistrza Pawła z Lewoczy (Majster Pavol z Levoče), uważana jest za szczytowe osiągnięcie rzeźbiarskie na Słowacji. W 2001 r. ojciec święty Jan Paweł II nadał kościołowi Św. Idziego tytuł bazyliki mniejszej.

czas trwania: wyjazd o godz. 13:30, powrót ok. 18:00

Słowacja – Bardejów + Kupele

W programie: Bardejów – miasto, spacer po zabytkowym Rynku w Bardejowie, zwiedzanie gotyckiego Kościoła św. Idziego (wewnątrz) , Muzeum Ikon, zwiedzanie uzdrowiska Bardejowskie Kupele, czas wolny ok. 1 godz.
Pierwsza wzmianka o Bardejowie pochodzi z 1241 r. W 1247 r. w osadzie Terra Bartfa był już klasztor Cystersów i kościół św. Idziego, a w 1376 r. przyznano jej przywileje wolnego miasta królewskiego. W tym czasie, dzięki położeniu przy szlakach czarnomorskich, miasto stało się jednym z najpotężniejszych ośrodków Górnych Węgier. Szczyt potęgi Bardejowa, zwanego wtedy Bártfa lub Bartfeld, przypada na XV stulecie, kiedy królowie, również polscy, udzielali mu licznych przywilejów, a w mieście kwitł handel i rzemiosło. Bogactwo i stabilizacja zaowocowały wielkimi inwestycjami budowlanymi, do których należał kościół parafialny św. Idziego, ratusz, gimnazjum humanistyczne, a także rozbudowa murów miejskich w solidny system fortyfikacji, bodaj najdoskonalszy na obszarze Górnych Węgier.

Większość zabytków skupia się wokół rynku (Radničné námestie), w obrębie dawnych murów miejskich. Główny plac okalają kolorowe kamieniczki z czerwonymi spadzistymi dachami, pośrodku stoi ratusz, a na północnym krańcu monumentalny gotycki kościół. Większość kamieniczek ma gotycki rodowód, ale ich fasady noszą znamiona renesansu, baroku i klasycyzmu. Spacerując wokół rynku, warto zwrócić uwagę na liczne zachowane detale: gotyckie portale i sklepienia w sieniach, renesansowe obramienia okien, podcienia, malowidła na fasadach i barokowe stiuki. Do wielu kamienic można wejść, gdyż urządzono w nich sklepy, galerie i kafejki.

Najważniejszym zabytkiem rynku w Bardejowie (Bardejov), wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO, jest parafialny Kościół Św. Idziego, (Sv. Egidia), znajdujący się w jego północnej części. Jego budowę rozpoczęto na początku XV wieku, w miejscu klasztoru cystersów. Świątynia otrzymała kształt wspaniałej trzynawowej bazyliki gotyckiej. Budowa kościoła została zakończona zasklepieniem głównej nawy w latach 1513 – 1518. Architektura o prostych kształtach skrywa mnóstwo cennych szczegółów i dzieł artystycznych. W zespole 11 późnogotyckich ołtarzy skrzydłowych, zbudowanych w latach 1460 – 1520, za najcenniejszy uważa się boczny ołtarz Narodzenia Pańskiego, powstały w otoczeniu krakowskiego warsztatu W. Stwosza. Rzeźba Tronu Łaski na przedzie ołtarza Św. Barbary, wykonana prawdopodobnie w warsztacie Mistrza Pawła z Lewoczy (Majster Pavol z Levoče), uważana jest za szczytowe osiągnięcie rzeźbiarskie na Słowacji. W 2001 r. ojciec święty Jan Paweł II nadał kościołowi Św. Idziego tytuł bazyliki mniejszej.

6 km na północ od centrum leży jeden z najstarszych i najpiękniejszych kurortów Słowacji. Pierwsza wzmianka o uzdrowisku pochodzi z 1247 r., kiedy król Bela IV darował je miastu Bardejów.

Racjonalne wykorzystanie wód mineralnych rozpoczęto w II połowie XVIII w., a na europejskich dworach Bardejovské Kúpele zyskały sławę dzięki naszemu rodakowi Tomaszowi Lisickiemu z Lisic, który doznał tu cudownego ozdrowienia. Na początku XIX w. nastąpił wielki rozkwit kurortu, który był jednym z najmodniejszych miejsc spotkań europejskiej arystokracji. Bywała tu Maria Luiza Habsburżanka, późniejsza małżonka Napoleona, rosyjski car Aleksander I i cesarzowa Elżbieta, żona Franciszka Józefa I. Jako że Sissi przyczyniła się do wzrostu popularności uzdrowiska, na jednym ze skwerów parku zdrojowego stoi jej posąg. Po wojnie, w latach 50. XX w. rozpoczęła się najpierw rekonstrukcja, a następnie rozbudowa bardejowskiego kurortu, który dziś jest największym ośrodkiem sanatoryjnym wschodniej Słowacji.
czas trwania: wyjazd o godz. 13:30, powrót ok. 20:00

Słowacja –Wysokie Tatry -Wodospady

W programie: przejazd do miejscowości Stary Smokowiec, wyjazd kolejką linowo-szynową na Hrebieniok, spacer do wodospadów Zimnej Wody- ok. 2 godz. Czas wolny ok. 1,5 godz.
Słowacja przez 1000 lat wchodziła w skład państwa węgierskiego. Od 1918 r. istnieje jako Czechosłowacja, zaś od 1.01.1993 jako odrębne państwo Słowacja ze stolicą w Bratysławie. Pomimo wiekowej zależności Słowacy zachowali swą tożsamość narodową, język, tradycje.

Kraj niezwykle malowniczy (Tatry, Pieniny), wspaniałe zabytki, uzdrowiska, termalne wody zachwycają tych, którzy po raz pierwszy tutaj przyjeżdżają, zachęcają do kolejnych powrotów częstych bywalców.

Siodełko (Hrebieniok – 1285 m.n.p.m.) leżące na południowo-wschodnim zakończeniu grani Sławkowskiego Szczytu ok. 250 m nad Smokowcem, z którym łączy go naziemna kolejka linowa Hrebieniok stanowi znakomity punkt początkowy wypraw w szczytowe pasma Tatr, do wysokogórskich schronisk (Zbójnicka Chata, Teryho, Zamoyskiego) oraz spacerów ścieżkami turystycznymi.

Jedną z głównych atrakcji Hrebienoka są położone ok. 15 min. spacerem, najpiękniejsze w Tatrach Wodospady Zimnej Wody zespół wodospadów w słowackich Tatrach Wysokich, w dolnym odcinku Doliny Zimnej Wody, na potoku Zimna Woda, na wysokości od 1153 m n.p.m. do 1276 m n.p.m. Tworzą malowniczą kaskadę, składającą się z kilkunastu progów, z których najwyższy sięga 13 m, umownie podzieloną na cztery wodospady, noszące nazwy (od góry): Mały, Skryty, Wielki i Długi.

Włącza się do nich często położony w pobliżu, na potoku Mała Zimna Woda, Wodospad Olbrzymi. Wodospady stanowią od ponad dwu wieków atrakcję turystyczną. Dochodzą do nich szlaki ze Starego Smokowca, Tatrzańskiej Leśnej i Tatrzańskiej Łomnicy.

czas trwania: 9 godzin

Słowacja Vrbov (kąpielisko termalne z wodami siarkowymi)

W programie: 4 godz.pobytu na basenach. 5 basenów termalnych +2 baseny dla dzieci o temperaturze od 26°C do 38°C. Woda polecana jest przy leczeniu m. in. chorób: reumatycznych, układu ruchowego, nerwowego, krążenia oraz przy różnego rodzaju chorobach górnych i dolnych dróg oddechowych.Istniejące od 1981 r. kąpielisko termalne Vrbov zostało zmodernizowane w 2009 r. Na terenie kąpieliska znajduje się 7 basenów z wodą o temperaturze od 26°C do 38°C. Woda w basenach ma liczne właściwości lecznicze i uważana jest za jedną z najlepszych pod tym względem w Środkowej Europie. Przynosi dobroczynne skutki na 12 rodzajów dolegliwości i to zarówno podczas kąpieli jak też picia. Również w toboganie, mającym 61 metrów długości, stosowana jest woda lecznicza. Termalna woda w basenach leczy m.in. choroby układu ruchu, reumatyzm, choroby układu nerwowego i krążenia.

czas trwania: wyjazd o godz. 9:00, powrót 16:30

Słowacja – Jaskinia Bielańska – Wysokie Tatry

W programie: Zwiedzanie najpiękniejszej tatrzańskiej jaskini, spacer nad Szczyrbskim Jeziorem, czas wolny… Pasmo górskie Wysokie Tatry znajduje się w północnej części Słowacji na granicy państwowej z Polską. Tatry były w roku 1949 ustanowione jako pierwszy park narodowy na Słowacji (TANAP) a w roku 1993 były wraz z polską częścią Tatr ogłoszone „biosferycznym rezerwatem Tatry”. Wysokie Tatry powstały w trzeciorzędzie uniesieniem granitowego masywu nad poziom terenu a teraźniejszą postać uzyskały w wyniku działania lodowców w czwartorzędzie ten sposób powstały charakterystyczne skalne szczyty (Gerlach, Krywań, Rysy, Łomnica), głębokie doliny lodowcowe (Mengusovská dolina, Veľká a Malá Studená dolina), moreny a stawy (Szczyrbskie Jezioro, Skalnate Pleso ).Jaskinia Bielańska, którą odkryli poszukiwacze złota już w pierwszej połowie XVIII wieku, znajduje się w atrakcyjnym otoczeniu Tatrzańskiego Parku Narodowego, we wschodniej części Narodowego Rezerwatu Przyrody Tatry Bielskie. Na trasie zwiedzania dominują stalagmity o kształtach pagód i sintrowe wodospady o długości powyżej 50 m. Jaskinia Bielańska (Belianska jaskyňa) jest jedną z najczęściej odwiedzanych udostępnionych jaskiń na Słowacji. Oprócz dziwacznych form skalnych jest znana dzięki bogactwu występowania kalcytowej sintrowej ornamentyki. Pomimo faktu, że zainteresowanie atrakcjami przyrodniczymi jaskini trwa od ponad 125 lat, okoliczności jej powstawania nie są do dziś w pełni wyjaśnione.Szczyrbskie Pleso miejscowość u podnóża Tatr Wysokich na Słowacji. Położone na południowym brzegu jeziora o nazwie Szczyrbskie Jezioro i otoczone lasem świerkowym, zniszczonym jednak bardzo przez huraganowy wiatr w 2004. Ośrodek turystyczny i sportów zimowych (duża skocznia narciarska – nieczynna K120 oraz normalna K90), na których w 1970 roku rozgrywano Mistrzostwa Świata w Skokach Narciarskich. Osada jest położona na wysokości 1315-1385 m n.p.m.Jezioro znajduje się na wysokości 1346 m n.p.m. na tzw. Szczyrbskim Tarasie. Nad jezioro z północy opada grań Soliska, kulminująca w Wielkim Solisku (2412 m) i oddzielająca od siebie Dolinę Furkotną i Dolinę Młynicką. Od strony południowej jezioro jest zamknięte wałem morenowym o wysokości sięgającej 20 m.Nad brzegiem jeziora znajdują się liczne zabudowania hotelowe i sanatoryjne. Nad południową zatoką otwarto w 2008 r. przystań łódek.

czas trwania: 10 godzin

Słowacja – Spływ Dunajcem

Spływ przełomem Dunajca na trasie Czerwony Klasztor – Leśnica.

W programie : 1,5 godz. spływ tratwami przełomem Dunajca z okolic Czerwonego Klasztoru do Leśnicy, 1,5 godz. czasu wolnego (Leśnica – Karczma Słowacka Chata Pieniny)
Pieniny to malownicze wapienne pasmo o długości 30 km, najwyższa część Pienińskiego Pasa Skałkowego rozciągającego na bardzo długim odcinku (na Słowacji ok. 100 km, w Polsce 50 km) i rozgraniczającego Karpaty Zewnętrzne od Wewnętrznych.

Najwyższy szczyt – Vysoké skalky (1050 m n.p.m.) – wyrasta na granicy polsko-słowackiej w Małych Pieninach. W 1967 r. utworzono Pieninský národný park (PIENAP), obejmujący również kilka rezerwatów przyrody Zamagurza Spiskiego. Najatrakcyjniejszy z nich to rezerwat „Pieniny – przełom Dunajca”, obejmujący głęboki kanion wyżłobiony przez rzekę w wapiennych skałach, pięcioma meandrami przerzynający się przez góry. Na odcinku przełomowym Dunajec wytycza granicę polsko-słowacką. Wzdłuż przełomu po słowackiej stronie rzeki prowadzi ścieżka dydaktyczna z trzynastoma przystankami oraz czerwony szlak z Czerwonego Klasztoru do Lesnicy – Droga Pienińska (Pieninská cesta, 14 km).

Dunajec – najpiękniejsza górska rzeka w Polsce prowadzi swoje wody z północnych stoków Tatr do brzegów Wisły. W swoim górnym biegu płynie przez Pieniny tworząc jeden z najbardziej uroczych przełomów rzecznych w Europie. Na tym odcinku nurt Dunajca stanowi granicę pomiędzy Polską i Słowacją. Położone nad brzegami Dunajca strome zbudowane z wapiennych skał ściany skalne są częścią jednego z pierwszych na świecie pogranicznych Parków Narodowych. Już od ponad 150 lat przełom Dunajca zachwycał i przyciągał turystów. Tyle lat istnieje zorganizowany spływ Dunajcem. Uczestnicy spływu płynąc wykonanymi z drewna łodziami podziwiają niezwykły świat przyrody.

Leśnica – Miejscowość w dolinie Leśnego Potoku. Najstarsza pisemna wzmianka pochodzi z roku 1297. Założona została przez rodzinę Gorgey z Toporca w czasie kolonizacji sołtysiej na terenie, który do dnia dzisiejszego nosi nazwę Stara Leśnica. Obok niej istniała także w XV wieku Nowa Leśnica, co świadczy o szybkim rozwoju miejscowości. W XVI wieku ziemianie sprzedali ją zakonnikom z Czerwonego Klasztoru. W XIX wieku miejscowość często odwiedzali goście uzdrowiskowi, którzy spacerowali między Smerdzonką (Czerwony Klasztor) i Szczawnicą. W okresie 1938-1939 miejscowość należała do Polski. W miejscowości znajduje się kościół rzymskokatolicki z XVII wieku, zbudowany na fundamencie gotyckim, domy w zabudowie szeregowej z bocznymi bramami wejściowymi i drewniane chaty z grubych bierwion. Zachowało się wiele opowiadań dotyczących Pienin a w miejscowości czasami nosi się jeszcze tradycyjne, mało zdobione, stroje góralskie.

czas trwania: wyjazd o godz. 13:30, powrót ok. 20:00

Słowacja – Słowacki Raj – Jaskinia Lodowa

W programie: Spacer w kanionie Strateńskim- zwiedzanie Lodowej Dobsińskiej Jaskini(-3 0C), Poprad – czas wolny ok. 1,5 godz.

Słowacki Raj
Narodowy Park „Słowacki Raj” znajduje się we wschodniej części Słowacji. W roku 1964 został uznany za teren chroniony, a w 1988 r. decyzją władz Słowackiej Republiki przemianowany na park narodowy. Rozciąga się na powierzchni 19 763 ha a jego ochronna otulina ma 13 011 ha.
Pierwotnie cały teren obecnego parku był jednolitą płaszczyzną, którą stopniowo biegi rzek (Hornad, Hnilec) oraz potoków (Veľký Sokol, Suchá Belá, Biely potok) pocięły na kilka mniejszych i większych płaskowyżów (Glac, Geravy). Mniejsze potoczki w ciągu tysięcy lat wytworzyły w Słowackim Raju charakterystyczne wąwozy z wodospadami ( Kyseľ, Piecky, Sokolia dolina, Zejmarská roklina)

Dobšinská ľadová jaskiňa
Ten prawem chroniony twór przyrody jest jednym z najcenniejszych i godnych uwagi zjawisk przyrody na Słowacji. Odkrył ją 15 lipca 1870 roku inżynier górnictwa E. Ruffinyi wraz ze współpracownikami. Już w 1871 ją udostępniono do zwiedzania. 1887 była pierwszą jaskinią w Europie z elektrycznym oświetleniem. Wejście do jaskini znajduje się w północnym stoku szczytu Duča na wysokości 969,5 m. Długość jaskini wynosi 1232 m. Jaskinia w głąb coraz bardziej obniża swój poziom, co w połączeniu z północną orientacją powoduje w zimie zasysanie chłodnego powietrza i ogólne schładzanie przestrzeni jaskini. W lecie natomiast, ciepłe powietrze, o mniejszym ciężarze właściwym, nie może się dostać do wnętrza jaskini, dlatego średnia temperatura w jaskini utrzymuje się przez cały rok poniżej 0 °C. Wielokrotne powtarzanie się tego cyklu spowodowało zalodzenie jaskini. Ciekawa szata powstała w dużej mierze pod wpływem cyrkulacji powietrza. Całkowita objętość lodu oblicza się na około 110 000 m3.

Poprad
Miasto powiatowe liczące ok. 53 000 mieszkańców, położone u stóp Tatr, ośrodek administracyjny i kulturowy Spisza. Poprad został założony przez Sasów spiskich w XIIIw.

czas trwania: wyjazd o godz. 8:30, powrót ok. 19:00

Słowacja – Stara Lubownia, uzdrowisko Wyżne Rużbachy

W programie: Zwiedzanie Zamku w St. Lubovni (siedziba polskich starostów ponad 350 lat), Spacer po uzdrowisku Wyżne Rużbachy (Jeziorko trawertynowe). Czas wolny ok.1 godz.
czas trwania: wyjazd o godz. 13:30, powrót ok. 21:00

Słowacja – Preszów Muzeum win – degustacja

W programie: zwiedzanie muzeum win ( degustacja), katedra grekokatolicka Św. Jana Chrzciciela, starówka, czas wolny ok. 1,5 godz.
Preszów zalicza się do najbardziej znaczących pod względem historycznym miast Słowacji. Położony nad rzeką Torysą na skrzyżowaniu dróg łączących Tatry, Poprad i Lewoczę z Bardiejowem oraz Pieniny i Starą Lubowlę z Koszycami. Początki Preszowa sięgają VIII w. Przebiegały tędy ważne szlaki handlowe. Miasto było zamieszkane przez ludność słowacką, węgierskią i niemiecką. Po II wojnie nastąpił burzliwy rozwój przemysłu i obecnie Preszów jest trzecim co do wielkości miastem Słowacji.

Centrum miasta stanowi duży plac z kolorowymi kamienicami. W południowej części placu znajduje się greko-katolicka katedra. W centrum mieści się także ratusz miejski. Na głównym placu miasta znajdują się też dwie świątynie. Pierwsza z nich, zdecydowanie bardziej okazała i reprezentacyjna, to XIV-wieczny kościół katolicki św. Mikołaja z przepięknymi witrażami i ołtarzem. Druga położona bardziej na północ to XVII-wieczny kościół protestancki, którego historia związana jest z wpływami reformacji na tych terenach.

Zwiedzane obiekty:

• Muzeum win w piwnicach preszowskiego ratusza. Ekspozycja sporej ilości win ze Słowacji, Czech i całego świata oraz narzędzi i maszyn do produkcji wina;

• Katedra greckokatolicka św. Jana Chrzciciela, wybudowana w stylu gotyckim na miejscu istniejącego od 1429 r. szpitala i karmelitańskiego kościoła Panny Marii. Od połowy XVII w. użytkowany przez słowackich ewangelików. Gotycki gmach został w latach 1753-54 przebudowany w stylu barokowym. W 1818 r. papież Pius VII utworzył w Preszowie diecezję kościoła greckokatolickiego i przydzielił jej ten właśnie kościół. W 1848r. fasada kościoła została przebudowana w stylu klasycystycznym. Obok znajduje się renesansowy budynek biskupiego pałacu. Po 1950 r. kościół przejściowo był użytkowany przez wiernych prawosławnych. We wnętrzu prezbiterium sklepienia gotyckie, rokokowa polichromia z XVIII w., ikonostas przed głównym ołtarzem pochodzi z początków XX w;

• Starówka;
czas trwania: wyjazd o godz. 13:30, powrót ok. 20:00

WĘGRY

Węgry- Miszkolc Tapolca – Kąpielisko termalne w grotach

W programie wycieczki: spacer po Koszycach, czas wolny, 3 godzinny pobyt na kąpielisku termalnym w grotach.

Miszkolc to miasto, które zostało zbudowane po wschodniej stronie Gór Bukowych, w dolinach rzek Szinva, Hejő oraz Sajó, na skrzyżowaniu różnych regionów gospodarczych i krain geograficznych. Jest trzecim (po Budapeszcie i Debreczynie) miastem przemysłowym Węgier. Miszkolc jest też uzdrowiskiem ze źródłami mineralnymi (słynne kąpieliska jaskiniowe w dzielnicy Miskolctapolca).

Największe atrakcje Miszkolca kryją się w odległości 6 km od centrum. Są to bajkowe kąpieliska termalne w grotach Tapolcy.

Tapolca to uzdrowiskowa część Miszkolca. Miasto leży w północnej części kraju, u podnóża Gór Bukowych. Na szczególną uwagę zasługują licznie występujące tutaj groty, których jest ponad 300.

Na terenie kąpieliska znajduje się jedyne w Europie kąpielisko termalne w jaskini – Burlang furdo. Jest ono wypełnione ciepłą wodą, bijącą w niektórych miejscach bardzo silnie, tworząc naturalne bicze wodne.

Radioaktywne wody uzdrowiska zawierające jod, brom i potas, są doskonałym lekarstwem na reumatyzm, zalecane są przy następujących schorzeniach: zaburzenia krążenia, nerwice, nerwice serca, nadciśnienie, wyczerpanie fizyczne i psychiczne, choroby układu oddechowego, choroby układu trawiennego i żołądka.

W sezonie letnim dużym powodzeniem cieszy się również kąpielisko miejskie z odkrytymi basenami i zjeżdżalnią.

czas trwania: wyjazd o godz. 8:30, powrót ok. 22:00

„Polak Węgier dwa bratanki…” Węgry – Budapeszt

W programie: Wyjazd z Krynicy Zdroju 5:00. Przyjazd do Budapesztu ok.11:00 , zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem lokalnym-5 godz., czas wolny ok. 1,5 godz. Powrót ok.24:00
Budapeszt – miasto na Węgrzech położone w północnej części kraju, nad Dunajem. Jedna z najważniejszych metropolii Europy Środkowej. Wielki ośrodek kulturalny i naukowy . Ważny ośrodek turystyczny i uzdrowiskowy.

Serce Węgier , emanujące tradycją ,pięknem i kulturą, rozdzielony wstęgą Dunaju i zjednoczony cudownie zawieszonymi mostami, promieniujący życiem, wieloma atrakcjami przez cały rok.

BUDA – zachodnia, w znacznej części zalesiona i górzysta, część Budapesztu, stanowiąca około 1/3 terytorium całego miasta. Buda znajduje się na prawym brzegu rzeki Dunaj, która wyznacza granicę między nią a Pesztem. ( Wzgórze Gellerta: ogólna panorama miasta, Wzgórze Zamkowe – szczególny obszar uznany przez UNESCO jako światowe dziedzictwo kultury: baszty rybackie, gotycki Kościół Św. Macieja, Pałac Budański )

PESZT – wschodnia, głównie mieszkalna, część Budapesztu, stanowiąca około 2/3 terytorium całego miasta. Peszt znajduje się na lewym brzegu rzeki Dunaj (Plac bohaterów, Bazylika św. Stefana, Inne osobliwości w rejonie Małego Bulwaru).
Cena obejmuje
• autokar
• pilot/przewodnik na trasie
• przewodnik w Budapeszcie – do 5 godz.
• wstęp do Muzeum Marcepana
• ubezpieczenie NW i KL

Węgry – Miszkolc – Kurort Lillafured

W programie: zwiedzanie zabytków miasta Miszkolc (Plac Zwycięstwa, Plac Pocztowy, Kościół Grekokatolicki, Kościół Reformacki, pierwszy teatr na Węgrzech), spacer po kurorcie Lillafured, czas wolny ok. 1 godz.
Miasto Miszkolc zostało zbudowane po wschodniej stronie Gór Bukowych, w dolinach rzek Szinva, Hejő oraz Sajó, na skrzyżowaniu różnych regionów gospodarczych i krain geograficznych. Jest trzecim (po Budapeszcie i Debreczynie) miastem przemysłowym Węgier. Miszkolc jest też uzdrowiskiem ze źródłami mineralnymi (słynne kąpieliska jaskiniowe w dzielnicy Miskolctapolca). W starożytności tereny obecnego miasta Miszkolca zasiedlały plemiona germańskie, w X wieku wyparte przez Węgrów. W 1241 r. został zniszczony przez Mongołów. Od XV wieku miasto królewskie. W latach 1596–1686 znajdował się pod panowaniem tureckim. Obecnie Miszkolc jest stolicą komitatu (odpowiednik województwa) Borsod-Abaúj-Zemplén. W 2008 roku liczba mieszkańców Miszkolca przekracza 196 tysięcy.

Na górze Avas wznoszącej się w sercu miasta mieści: zbudowany w stylu gotyckim kościół reformacki i wolnostojąca dzwonnica, zabytkowy cmentarz, który jest miejscem spoczynku wielu znakomitości Miszkolca, wieża widokowa, która stała się symbolem Miszkolca jak i rzędy nastrojowych piwniczek winnych.

Lillafüred jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej znanych uzdrowisk na Węgrzech. Leży u zbiegu dwóch dolin: doliny Garadna i doliny Szinva, na brzegu górskiego jeziora Hámori.

Głównym znakiem rozpoznawczym uzdrowiska jest baśniowy hotel, który wybudowano w latach 1927-30 według projektu Lux Kálmána. Jego bryła przypomina bajkowy pałac, którego zgrabne wieżyczki wyłaniają się ciemnych koron drzew i których biel kontrastuje z ciemnymi zboczami gór. Hotel otacza rozległy park oddzielony od sztucznego jeziora jedynie drogą prowadzącą do Miskolc.
czas trwania: wyjazd o godz. 8:30, powrót ok. 21:00

Hajduszoboszlo – kąpielisko lecznicze na Węgrzech

W programie: Pobyt na kąpielisku termalnym (baseny lecznicze oraz rekreacyjne w Hajduszoboszlo), 4 godziny. Temperatura wody do 38 stopni. Czasw wolny ok. 1 godziny. Możliwość wstępu do Aquaparku.

Miasto Hajduszoboszlo położone jest we wschodniej części Węgier. Od 1927 r. czynne są tu źródła wody mineralnej. Woda leczy artretyzm i rózne choroby układu. Co roku przez Hajduszoboszlo przewija się około połtora miliona przyjeżdżających, a ciepłe kapieliska przeżywają latem najazd turystów, mimo iż kąpielisko czynne jest cały rok. Hajduszoboszlo jako kąpielisko stało się ostoją turystyki i jest największym kompleksem termalno-rekraacyjnym na Węgrzech wschodnich. Hajduszoboszlo po dzień dzisiejszy szczyci się nazwą „Mekki cierpiących na reumatyzm i raju plażowiczów”. W kąpielisku zdrojowym, czynnym przez cały rok dla kuracjuszy, znajdują się baseny napełnione woda schłodzoną do różnych temperatur, tryskającą z 1100 m spod ziemi o temperaturze 75 °C o wspaniałym działaniu leczniczym. Otwarte kąpielisko czynne jest od maja do września na 25 hektarowym areale wypoczynkowym. Jest tam staw z łódkami, w parku zdrojowym jest 11 basenów, w tym baseny ze sztucznymi falami, kąpielami „szampańskimi”, brodziki dla dzieci, pływalnia sportowa, basen dla plażowiczów z ogromną zjeżdżalnią. Dla wygody turystów na obszarze kąpieliska są liczne obiekty gastronomiczne.

Tutejsza woda lecznicza dzięki zawartości jodu, bromu i soli kuchennej jest najbardziej skuteczna w leczeniu chorób reumatycznych. Ponad 90% pacjentów, cierpiących na przewlekłe schorzenia, zużycia czy zwyrodnienia układu kostnego, następuje znaczna poprawa, o ile stosują się oni do wskazań lekarskich. Zbawienne działanie balneoterapii daje się zaobserwować również podczas leczenia dolegliwości na tle nerwowym, chirurgicznym, czy dermatologicznym (ekcema, łuszczyca). Dobre wyniki osiąga się podczas leczenia porażeń, powstałych w wyniku wylewów krwi do mózgu lub choroby Heine-Medina, jak również w przypadku chronicznych nerwobóli i stanów zapalnych nerwów. Tutejsza woda łagodzi ginekologiczne przewlekłe stany zapalne. Cierpiące na bezpłodność kobiety często potwierdzają fakt zajścia w ciążę w wyniku kilkakrotnie powtórzonej serii zabiegów.
czas trwania: wyjazd godz. 7:00 powrót 23.00

UKRAINA

Ukraina – Użgorod

W programie: przejazd przez Słowację, zwiedzanie ok. 3 godz., zamek, skansen, spacer po mieście

UŻGOROD

Powstał w VIII-IX w. jako gród słowiański, który został później przyłączony do Rusi Kijowskiej, jednak od IX w. miasto podobnie jak i całe Zakarpacie związane było przede wszystkim z Węgrami. Dopiero XX w. przyniósł miastu radykalne zmiany. W okresie 1919-1938 Użgorod należał do Czechosłowacji, zaś po układzie monachijskim miasto przeszło na kilka lat do Węgier. wkroczenie Armii Czerwonej w 1944 r. sprawiło, że Użgorod należał do 1991 r. do ZSRR, a następnie do Ukrainy.

Miasto jest malowniczo położone wzdłuż brzegów rzeki Uż ( dopływ Laborca ) w cieniu Karpat. To co najbardziej wyróżnia Użgorod i całe Zakarpacie od reszty Ukrainy to klimat. Jest on zdecydowanie cieplejszy niż w pozostałej części kraju. Osłonięte od północy pasmem Karpat regiony są znacznie cieplejsze. Nie docierają tu zimne masy powietrza z północy, a ciepłe powietrze z południa nie napotyka po drodze większych naturalnych przeszkód. Lata są tu ciepłe, zaś zimy łagodne. Dzięki temu w okolicach Użgorodu rozwinęła się uprawa winorośli, z której słynie cały region.

Użgorod to miasto o tysiącletniej historii. Jest jednym z najstarszych i najbardziej malowniczych miast Ukrainy. Posiada owiane romantycznymi legendami ulice, place, budynki związane z nazwiskami znanych ukraińskich i zagranicznych polityków, pisarzy, muzyków i malarzy.

Użgorod to drogocenna perła, każdy kto choć raz w Użgorodzie zagości, na zawsze tę perłę zachowa w pamięci.

W malowniczym miejscu, gdzie rzeka Uż uwalnia się z mocnych objęć Karpat i niesie swoje srebrzyste wody na nizinę Dunaju, w samym centrum Użgorodu pyszni się owiany legendami użgorodzki zamek – najstarsza i najbardziej imponująca budowla miasta (IX w.) a obok zamku skansen gdzie jest prezentowane budownictwo ludowe z terenu Zakarpacia.
czas trwania: wyjazd o godz. 7:00, powrót ok. 23:00

Lwów – Tylko we Lwowie

W programie: przyjazd do Lwowa w Godzinach popołudniowych, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, spacer po centrum Lwowa z lokalnym przewodnikiem, czas wolny, nocleg ze śniadaniem, 5 godzinny program zwiedzania zabytków Lwowa, czas wolny, powrót.

Lwów został założony ok. 1250 przez księcia Daniela Halickiego, wywodzącego się z dynastii Rurykowiczów, który nazwał miasto Lwowem na cześć swojego syna Lwa. Lew Halicki po śmierci ojca przeniósł do Lwowa stolicę Rusi Halicko-Włodzimierskiej. W 1340 po śmierci Bolesława Jerzego II miasto, na podstawie umowy podpisanej dwa lata wcześniej, przeszło pod berło króla Polski. W 1350 ks. litewski Lubart w czasie napadu zniszczył Lwów. W 1356 Kazimierz Wielki lokował miasto na prawie magdeburskim. Ludwik Węgierski przyłączył Ruś Halicką do Węgier w 1370. Rządy namiestnicze sprawował tam w imieniu króla książę Władysław Opolczyk. Po jego śmierci w 1379 rządzili tu starostowie węgierscy. W 1387 usunęła ich królowa Jadwiga Andegaweńska, która ostatecznie przyłączyła Ruś Czerwoną do Korony. W 1412 stał się siedzibą metropolity łacińskiego. Podobnie jak Kraków czy Gdańsk, Lwów był miastem królewskim o wielkim znaczeniu obronnym i ekonomicznym dla Polski. Stare Miasto we Lwowie zostało w 1998 wpisane na listę Światowego dziedzictwa UNESCO, dzięki doskonałemu połączeniu architektonicznych i artystycznych tradycji środkowo-wschodniej Europy z wpływami włoskimi i niemieckimi, a także wzajemnym uzupełnianiu się żyjących tu niegdyś rozmaitych grup etnicznych. Grupy te choć odmienne to jednak wzajemnie od siebie zależne, zostawiły trwały ślad w architekturze i charakterze Lwowa. W programie zwiedzania m.in.:

  • Cmentarz Łyczakowski
  • Cmentarz Orląt
  • Rynek z ratuszem
  • Sobór Grekokatolicki Św. Jura
  • Katedra Łacińska z Kaplicą Boimów
  • Katedra Ormiańska
  • Teatr Opery i Baletu z zewnątrz

Warunkiem przekroczenia granicy jest posiadanie ważnego paszportu.

czas trwania: 8.30 do 23.00 w dniu następnym

AUSTRIA

Bratysława – Wiedeń

Program:
– przyjazd do Bratysławy ok. 15:30,
– zakwaterowanie w hotelu,
– program zwiedzania Bratysławy (Katedra Św. Marcina + zwiedzanie miasta – rejon historycznego centrum Bratysławy),
– czas wolny,
– nocleg w Bratysławie,
– śniadanie,
– wyjazd do Wiednia ok. 7.30,
– program zwiedzania Wiednia – 4 godz. z przewodnikiem lokolanym (objazd autokarem bulwarem Ringstrasse: Opera, muzea, Parlament, Teatr Nadworny, Ratusz, Uniwersytet, Kościół Wotywny, Park Miejski z pomnikiem Straussa)
– cd. zwiedzania pieszo: Dom Malarza Hunderwassera, spacer po starówce (najelegantsze ulice, areał Hofburga – dawnej zimowej rezydencji Habsburgów, barokowy kompleks pałacowy Belwedere z ogrodami z zewnątrz, słynny widok na starówkę).
– czas wolny ok. 2 godzin,
– ok. 15.30 wyjazd z Wiednia.
– powrót do Krynicy ok. 23.00 – 24.00
Impreza realizowana przy min. 35 uczestnikach.