w górach Beskidu Sądeckiego

Przestrzennie i wygodnie

Regulamin ośrodka Tylickie Wzgórze agroturystyka i pensjonat.

 

Teksty, obrazy, zdjęcia, oraz treść regulaminu są własnością Grzegorza Królikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tylickie Wzgórze i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Wszelkie kopiowanie ich bez zgody i wiedzy Tylickiego Wzgórza jest zabronione.

ZANIM DOKONASZ REZERWACJI ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM
Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług oraz pobytu Gości na terenie ośrodka Tylickie Wzgórze, Konfederatów Barskich 29A, 33-383 Tylicz, prowadzonego przez Grzegorza Królikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tylickie Wzgórze, na podstawie wpisu do CEIDG (zwanego dalej „Ośrodkiem”).
 2. Do nawiązania współpracy między Ośrodkiem a Gościem dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub opłat całkowitej. Ustaloną wpłatę należy wpłacić bezpośrednio w ośrodku, na podany rachunek bankowy lub przekazem na adres ośrodka, w ciągu 48 godzin (2 dni robocze) od momentu dokonania rezerwacji. Niedokonanie takiej wpłaty bez uprzedniego poinformowania o opóźnieniu, upoważnia Ośrodek do anulowania rezerwacji.
 3. Rezerwacji dokonywać można mailowa na adres info@tylickiewzgorze.pl, telefonicznie na numer +48 503 104 294 lub osobiście w ośrodku.
 4. Przy rezerwacji prosimy dokładnie przemyśleć datę i czas pobytu, ponieważ termin jest wiążący dla obu stron. W przypadku rezygnacji z przyjazdu w zarezerwowanym przez Państwa terminie zadatek nie podlega zwrotowi. Jeżeli natomiast wyjazd nastąpi wcześniej z przyczyn od nas niezależnych, należność za całość pobytu ustalona wcześniej i wpłacona w dniu przyjazdu nie ulega zmianie.
 5. Gość uprawniony jest raz do dokonania zmiany terminu pobytu, w terminie do 30 dni do momentu rozpoczęcia pobytu w Ośrodku, bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Zmiana w tym zakresie jest skuteczna, jeżeli ośrodek dysponuje wolnymi pokojami w tym okresie i zaakceptuje nowy termin pobytu a długość nowego pobytu nie będzie krótsza niż pierwotna.
 6. Zapłaty pozostałej części wynagrodzenia oraz należnej opłaty klimatycznej Gość zobowiązany jest dokonać w dniu przybycia do Ośrodka. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego równoznaczne jest z akceptacją regulaminu przez Gościa.
 7. W trakcie dokonywania rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Ośrodka. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 8. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, zaś kończy o godzinie 10:00 dnia następnego. Kwaterunek trwa do godziny 22:00. W razie nie poinformowania Ośrodka o opóźnionym przyjeździe najpóźniej do godziny 18:00 dnia przyjazdu, Ośrodek ma prawo do anulowania rezerwacji, w takim przypadku zadatek nie podlega zwrotowi.
 9. Reklamacje dotyczące wyposażenia lub komfortu pokoi prosimy zgłaszać najpóźniej dzień po przyjeździe do godziny 12.
 10. Gość powinien zawiadomić recepcję ośrodka o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 11. Ośrodek bezzwłocznie reaguje na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń w Ośrodku przez podjęcie czynności, mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.
 12. W wysokim sezonie letnim i zimowym tj. 19.12 – 20.03, 15.06 – 3.09 pobyt w Ośrodku wiąże się z koniecznością wykupu pakietu HB, tj. nocleg, śniadanie i obiadokolacja, zaś poza wskazanym sezonem Gość może skorzystać z posiłków w Ośrodku.
 13. Posiłki serwowane są w jadalni Ośrodka w przedziałach czasowych jak poniżej: śniadania od 08:00 do 9:30, obiadokolacje od 16:00 do 17:00.
 14. W Ośrodku nie przyjmujemy zwierząt.
 15. Dzieci do lat 18 muszą przebywać pod stałym nadzorem. Goście ponoszą również pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci do lat 18.
 16. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
 17. Podczas pobytu Gość nie może udostępniać pokoju osobom trzecim.
 18. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Palić można jedynie na zewnątrz w miejscach do tego celu wyznaczonych.
 19. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 07.00 dnia następnego za wyjątkiem imprez okolicznościowych ustalonych wcześniej z gospodarzami. Zachowanie Gościa i osób korzystających z naszych usług nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 20. Pokoje zabaw czynne są w godzinach 8-21:30
 21. Sala rekreacyjna czynna jest w godzinach posiłków oraz wieczorem do 22:00
 22. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałych z jego winy, jak również z winy odwiedzających go osób trzecich.
 23. Każdy Gość otrzymuje klucz (ten sam do pokoju, do wejścia głównego oraz do schowka). Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia opłaty za wymianę wkładki.
 24. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna oraz drzwi na klucz.
 25. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
 26. Do korzystania dla Gości udostępniony jest parking znajdujący przed Ośrodkiem. Parking jest bezpłatny, ogrodzony, jednakże samochody pozostawione na parkingu nie są strzeżone. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone na pojazdach przez osoby trzecie.
 27. Ośrodek nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym, przeznaczonym do tego miejscu. Szkody powinny być zgłaszane gospodarzowi.
 28. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zabrania się:
  – używania w pokojach grzałek elektrycznych, żelazek elektrycznych, mikserów, kuchenek mikrofalowych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Ośrodka. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji, i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia z Ośrodka można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.
 29. Ośrodek zobowiązany jest:
  – zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących Ośrodka,
  – zapewnić odświeżanie pokoju i wykonywanie napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy  Gość wyrazi takie życzenie,
  – zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu Gościa,
  zachować politykę prywatności danych osobowych Gości według wytycznych RODO. Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez Tylickie Wzgórze znajdziesz tutaj: rodo-polityka-prywatnosci
 30. Na życzenie Gościa Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

– standardowy serwis odświeżania pokoju (odkurzanie, opróżnianie koszy na śmieci),

– wymianę pościeli i ręczników co 7 dni podczas pobytu,

– przechowanie bagażu w dniu wyjazdu Gościa,
– udzielanie wszelkich, niezbędnych informacji.

31. Na życzenie Gościa Ośrodek świadczy odpłatnie następujące usługi:

– przygotowywanie dodatkowych posiłków (drugie śniadanie, kolacja);

– wymianę pościeli i ręczników w każdej chwili podczas pobytu,

– całościowe sprzątanie pokoju.

 1. Cennik dodatkowych usług znajduje się w recepcji.
 2. Rezerwację dodatkowych usług proszę zgłaszać w recepcji.
 3. Rzeczy pozostawione przez Gości w Ośrodku będą w razie takiego życzenia odsyłane na adres Gościa, na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji rzeczy przechowywane są przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.
 4. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb gospodarzy.
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka www.ugrzegorza.pl oraz w recepcji Ośrodka.

                                                                                                                                                                      Życzymy Państwu miłego pobytu!

Regulamin rezerwacji

Wypoczynek z dziećmi