Kopciowa

Izba leśna

Izba Leśna Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju  jest na Kopciowej w pobliżu Mochnaczki Niżnej. Izba leśna składa się z kilku małych sal. Jedna z nich przygotowana jest do prowadzenia lekcji, wykłądu na temat życia lasu. Na ekspozycję tej sali składają się tablice pokazujące rożne gatunki drzew występujących w lasach Beskidów naturalne okazy drewna różnych gatunków, a także spotykane na nich różnorakie wady. W gablotach umieszczone są zbiory owadów pożytecznych i szkodliwych, a także wyeksponowano nasiona i szyszki dla ukazania różnorodności występowania form w zależności od gatunku drzewa.

W pozostałych pomieszczeniach można zapoznać się z przedstawicielami fauny i flory występującej na naszym terenie, a także zobaczyć jak urządzona jest i co się znajduje w kancelarii leśniczego.

Mochnaczka Niżna 65, 
tel: 512376147