Tylicz

Ścieżki edukacyjno – przyrodnicze

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA „NA RAKOWSKU” propozycja ciekawej, rodzinnej wyprawy.

Ścieżka posiada 9 wybranych stanowisk obserwacji przyrodniczej. Ma długość ok. 4 km, a różnica wzniesień wynosi 200 m. Do spokojnego przejścia potrzeba około 4 godziny.

Ścieżka rozpoczyna się przy źródełku (stanowisko nr 1), 2 km od centrum Tylicza w stronę Powroźnika. Niedaleko rozlewni wody źródlanej „Kropla Beskidu”. Została wytyczona na terenie leśnictwa Tylicz Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju. Cały teren LZD Krynica leży w obrębie lub otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Ścieżka ma na celu przybliżenie walorów przyrodniczych okolic Tylicza, sposobów zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrody oraz umożliwienie praktycznego włączenia się w ochronę środowiska przyrodniczego. Ścieżka ta jest początkiem kompleksowego zagospodarowania lasu otuliny uzdrowiska Krynicy-Zdrój, prowadzonego przez Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy, mającego na celu połączenie funkcji ochronnych, przyrodniczych i produkcyjnych lasu z funkcją społeczną.

Przebiega ona przez najciekawsze fragmenty leśnictwa, ukazując specyficzne cechy beskidzkiej przyrody i niektóre zagadnienia gospodarki leśnej. Wędrując nią z można zapoznać dzieci z występującymi tutaj źródłami wód mineralnych, a także różnymi rodzajami drzewostanów.

Zaproponuj maluchowi rozpoznawanie drzew, spróbujcie odróżnić znajdujący się tutaj las świerkowy, drzewostan sosnowy, a także nasienny drzewostan jodłowy. Na pewno duże wrażenie zrobi na Was ponad 200 letnie jodły o wysokości przekraczającej 50 metrów.

Podczas wędrówki można podziwiać osobliwości przyrodnicze doliny rzeki Muszynki oraz charakterystyczne punkty krajobrazowe tj. przełom rzeki, stary kamieniołom.

Zobaczyć tu można także efekty należycie prowadzonej gospodarki leśnej w terenach górskich, takich jak: przebudowa osłabionych przez silne wiatry świerczyn czy też przebudowa przedplonowych drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych.

Opis przystanków ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Na Rakowsku”

  • Stanowisko nr 1 – źródło wody mineralnej nr 11
  • Stanowisko nr 2 – las świerkowy
  • Stanowisko nr 3 – źródło wody mineralnej T-21
  • Stanowisko nr 4 – biocenoza łąki, sukcesja wtórna
  • Stanowisko nr 5 – przedplonowi drzewostan sosnowy
  • Stanowisko nr 6 – jodłowy drzewostan nasienny
  • Stanowisko nr 7 – gospodarka łowiecka, urządzenia łowieckie
  • Stanowisko nr 8 – przełom rzeki Muszynki
  • Stanowisko nr 9 – kamieniołom (biwak Kamienny Krąg)

Przyjedź tutaj ze swoją rodziną!