Krynica

Ścieżki edukacyjno - przyrodnicze

Na terenie Tylicza, Krynicy – Zdroju oraz Muszyny wytyczono, oznakowano i udostępniono dla rodzin z dziećmi niezwykle ciekawe ścieżki przyrodniczo – edukacyjne. Jednocześnie spacerując po trasie ścieżki i podziwiając wspaniałe widoki, można zapoznać się z ciekawostkami przyrodniczymi, a z tablic przy każdym przystanku dowiedzieć  wielu interesujących szczegółów o florze i faunie Beskidu Sądeckiego.

Ścieżki oznaczone są symbolami oraz tabliczkami kierunkowymi. Na każdym przystanku umieszczono tablice ze zdjęciami i tekstem objaśniającym co widać w danym fragmencie lasu. Pozwala to na zwiedzanie ścieżki bez przewodnika.

Zapraszamy do zapoznania się ze ścieżkami edukacyjno – przyrodniczymi w okolicy Tylicza i Krynicy.

Leśna ścieżka edukacyjna „Śladem pracy Leśnika”

Miejsce: Krynica Zdrój
Czas przejścia: 3h

Ścieżka ta powstała z myślą o wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć efekty pracy leśnika oraz poznać różne zagadnienia i czynności związane z gospodarką leśną. Trasę wytyczono na terenie leśnictwa Kopciowa, gdzie zlokalizowano również Izbę Leśną (ekspozycję muzealną), parking dla samochodów oraz zadaszone miejsce do odpoczynku.

Ścieżka o długości 5,5 km jej trasa oznaczona jest charakterystycznymi piktogramami namalowanymi na pniach drzew oraz strzałkami kierunkowymi w miejscach skrętów.

Rozpoczynając wędrówkę od Izby Leśnej przez szkółkę leśną aż do starodrzewu jodłowego, poznajemy kolejne okresy rozwojowe lasów górskich i zapoznajemy się z zabiegami wykonywanymi tam przez leśników.

Opis przystanków ścieżki edukacyjnej „Śladem pracy Leśnika”

 • Przystanek nr 1 – TABLICA INFORMACYJNA
 • Przystanek nr 2 – SZKÓŁKA LEŚNA
 • Przystanek nr 3 – NATURALNE I SZTUCZNE ODNOWIENIE LASU
 • Przystanek nr 4 – MŁODNIK
 • Przystanek nr 5 – PRZEBUDOWA DRZEWOSTANU PRZEDPLONOWEGO
 • Przystanek nr 6 – DRZEWOSTANY DOŚWIADCZALNE
 • Przystanek nr 7 – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
 • Przystanek nr 8 – DRZEWOSTAN DOJRZEWAJĄCY
 • Przystanek nr 9 – ZAMIERANIE DRZEWOSTANÓW ŚWIERKOWYCH
 • Przystanek nr 10 – OCHRONA LASU PRZED SZKODLIWYMI OWADAMI
 • Przystanek nr 11 – LEŚNE TERENY PODMOKŁE
 • Przystanek nr 12 – DRZEWOSTAN DOJRZAŁY
 • Przystanek nr 13 – SZKÓŁKA DOŚWIADCZALNA

Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna „Na stoku Jaworzyny Krynickiej”

Miejsce: Krynica Zdrój
Czas przejścia: 2h

Jaworzyna (1114m n.p.m.) jest najwyższym wzniesieniem okolic Krynicy. Z jej szczytu rozpościera się rozległa panorama, dlatego jest celem wielu wycieczek krynickich kuracjuszy, wczasowiczów i turystów. Do 1997 r. szczyt był możliwy do zdobycia tylko poprzez kilkugodzinną wędrówkę. Po wybudowaniu kolejki gondolowej mogą dotrzeć tu osoby mniej sprawne fizycznie lub te, które przedkładają podniebną podróż wagonikiem nad męczącą wspinaczkę.

Aby uatrakcyjnić pobyt na stokach Jaworzyny, pracownicy Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy zaprojektowali i wykonali ścieżkę przyrodniczą, na której co kilkaset metrów umieszczono tablice charakteryzujące dany fragment drzewostanu. Wzdłuż trasy rozwieszono także strzałki kierunkowe. Długość trasy to ok. 4,5 km, a czas potrzebny do jej przejścia to 2 godziny.

Opis przystanków ścieżki edukacyjnej „Na stoku Jaworzyny Krynickiej”

 • Przystanek nr 1 – SZCZYT JAWORZYNY KRYNICKIEJ
 • Przystanek nr 2 – PRZYGRZBIETOWA FORMA BUKA
 • Przystanek nr 3 – DRZEWOSTAN ŚWIERKOWY
 • Przystanek nr 4 – POMNIK PRZYRODY – SOSNA LIMBA
 • Przystanek nr 5 – BIOCENOTYCZNE FUNKCJE DRZEW OBUMARŁYCH.
 • Przystanek nr 6 – WIOSENNY ASPEKT LASU BUKOWEGO
 • Przystanek nr 7 – BUCZYNA KARPACKA
 • Przystanek nr 8 – POMNIK PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ „DIABELSKI KAMIEŃ”
 • Przystanek nr 9 – NATURALNA SUKCESJA LASU
 • Przystanek nr 10 – STANOWISKO OSTROŻNIA DWUBARWNEGO
 • Przystanek nr 11 – POZNAJEMY GATUNKI DRZEW
 • Przystanek nr 12 – POWIERZCHNIOWY POMNIK PRZYRODY „LAS POD JAWORZYNĄ”
 • Przystanek nr 13 – SSAKI SPOTYKANE NA STOKACH JAWORZYNY
 • Przystanek nr 14 – POWIERZCHNIA DOŚWIADCZALNA Z BUKIEM ZWYCZAJNYM
 • Przystanek nr 15 – PŁAZY I GADY NA JAWORZYNIE
 • Przystanek nr 16 – POZNAJEMY GATUNKI DRZEW

Ścieżka ornitologiczna

Miejsce: Łopata Polska, Żegiestów
Czas przejścia: 2h

Przepiękna, malownicza ścieżka przyrodnicza biegnie dookoła Łopaty Polskiej w uzdrowiskowej części Żegiestowa.
Dziesięć tablic informacyjnych pozwoli poznać wybrane gatunki ptaków zamieszkujących Beskid Sądecki, na terenie którego założono Popradzki Park Krajobrazowy i Ostoję Popradzką (PLH120019), będącą częścią europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

Ścieżka może być nie lada gratką dla osób interesujących się przyrodą i ptakami w szczególności. Nigdzie na terenach miejskich nie ma okazji tak bliskiej styczności z ptakami i rzeką. Szczególnie warto przejść ścieżką w okresie wiosennym (kwiecień – czerwiec), wtedy śpiewy ptaków są szczególnie intensywne.

Ścieżka edukacyjna na Górze Parkowej w Krynicy Zdroju

Miejsce: Krynica Zdrój
Czas przejścia: 2,5 – 3h

Góra Parkowa znajduje się w centrum Krynicy Zdroju przy Deptaku, u zbiegu alei Nowatorskiego i Nikifora.
Góra Parkowa poza walorami estetycznymi posiada też duże walory edukacyjne. Ścieżka edukacyjna na Górze Parkowej składa się z 11 przystanków i tablic otwierających. Spacerując od przystanku do przystanku podziwiać można wiele gatunków flory i fauny rodzimej i obcego pochodzenia. Obszar Góry Parkowej jest terenem unikatowym w skali kraju.

Na przejście całej trasy ścieżki dydaktycznej trzeba przeznaczyć od 2,5 do 3 godzin. Aby zapoznać się z treścią pojedynczej tablicy informacyjnej potrzeba około 10 minut.

Opis przystanków ścieżki edukacyjnej „Na Górze Parkowej”

 • Przystanek nr 1 – „zakątek Kraszewskiego”
 • Przystanek nr 2 -„czapli staw”
 • Przystanek nr 3 – „łabędzi staw”
 • Przystanek nr 4 – „polana Michasiowa”
 • Przystanek nr 5 – „ciemny las”
 • Przystanek nr 6 – „panorama widokowa”
 • Przystanek nr 7 – „staw szczytowy”
 • Przystanek nr 8 – „źródełko miłości”
 • Przystanek nr 9 – „stary kamieniołom”
 • Przystanek nr 10 – „nad pijalnią Jana”
 • Przystanek nr 11 – „kaplica przemienienia”
 • Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie „Las Lipowy Obrożyska”

Miejsce: Muszyna
Czas przejścia: 3h

Na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego w rezerwacie „Las Lipowy Obrożyska” utworzono w 1990 roku ścieżkę edukacyjną. Rezerwat o powierzchni 100,38 ha położony jest w koło Muszyny, na zboczach góry Mikowej. Najdogodniejsze dojście do ścieżki edukacyjnej znajduje się przy ul. Lipowej, z wygodnego parkingu obok Ośrodka Rehabilitacyjnego Polskiego Związku Niewidomych. Miejsce to oddalone jest zaledwie 1500 metrów od centrum miasta.

Ścieżka rozpoczyna się przy sanatorium Wiktor. Dojść do niej można od przystanku autobusowego Żegiestów Wiktor. Na początku ustawiona jest duża tablica z mapą Łopaty i przebiegiem ścieżki. W czasie dwugodzinnego spaceru można zapoznać się z trzydziestoma gatunkami ptactwa zamieszkującego ten teren.

Ścieżka ta liczy 4200 m długości i obejmuje 7 przystanków zaopatrzonych w tablice informacyjne, zawierające skondensowaną informację dotyczących charakterystycznego fragmentu rezerwatu. Ścieżka znaczona jest biało-zielonym kwadracikiem. Orientacyjny czas pokonania ścieżki: ok. 3 godzin (przejście całej ścieżki wraz z krótkimi postojami przy poszczególnych przystankach). Ścieżka poprowadzona jest na bazie istniejących w tym miejscu alejek spacerowych, utworzonych w okresie międzywojennym dla pensjonariuszy Domu Wczasowego Polskiego Związku Niewidomych. Na terenie rezerwatu obowiązuje poruszanie się tylko po wyznaczonych i opisanych ścieżkach.

Rezerwat „Las lipowy Obrożyska” to jeden z najciekawszych kompleksów lasów liściastych na terenie Beskidów. Gatunkiem tworzącym drzewostan jest lipa drobnolistna. Towarzyszą jej jodła, świerk i buk. Unikalność terenu polega głównie na tym, że lipa tworzy drzewostan lity. Okazy lipy dochodzą do 32 m wysokości, a najgrubsze z nich maja 3,9 m obwodu na wysokość na wysokości 1,3 m. Ich wiek ocenia się na 200 lat. Drzewostan uważany jest za relikt polodowcowego optimum klimatycznego, okresu atlantyckiego (ok. 4000-2000 lat p.n.e). Dzięki specyficznemu mezoklimatowi tego terenu, lipa drobnolistna przetrwała do obecnych czasów. Rosną tu też pomnikowe buki, jodły i graby.

Teren rezerwatu jest bardzo atrakcyjny ornitologicznie. Występują tu liczne gatunki ptaków śpiewających. W rezerwacie stwierdzono występowanie między innymi: dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła czarnego, muchołówki żałobnej, muchołówki białoszyjej, gołębia siniaka, a w bezpośredniej bliskości granicy rezerwatu ma gniazdo bocian czarny. Ukształtowanie terenu rezerwatu pozwala na dogodną obserwację ptaków.

Poza ptakami rezerwat zamieszkują liczne gatunki zwierząt oraz występuje tutaj jedna z największych ostoi salamandry plamistej.

Opis przystanków ścieżki edukacyjnej „Las Lipowy Obrożyska”

 • Przystanek nr 1  – Otacza Cię świetlisty las liściasty – grąd wschodniopolski Tilio Carpinetum z Tilia cordata. Główne gatunki to lipa drobnolistna (Tilia cordata) i grab zwyczajny (Carpinus betulus).
 • Przystanek nr 2  – Oglądasz las olszynowy – olszynę karpacką (Alnetum incane). Zwróć uwagę na podłoże, wilgotność i bujną roślinność zieloną
 • Przystanek nr 3  – Oglądasz las liściasty – grąd wschodniopolski (Tilio Carpinetum z Abies alba). Drobnym lipom towarzyszy jodła.
 • Przystanek nr 4  – Zwróć uwagę na dorodny okaz świerka (Picea excelsa)
 • Przystanek nr 5  – Jesteś w lesie liściastym – grądzie wschodnio polskim (Tilio Carpinetum z Acer pseudoplatanus). Lipom towarzyszy jawor.
 • Przystanek nr 6  – Las liściasty, który widzisz wokoło, to buczyna karpacka (Dentario glandulosae Fagetum).
 • Przystanek nr 7  – Kępa modrzewia (Larix decidua).